u n i g e . i t - Chimica a Genova

Corsi di Studio in Chimica e Tecnologie Chimiche

DCCI - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Orario delle lezioni (A.A. 2016/2017, Chimica Industriale)  

Semestre:
Chimica Industriale Anni:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
8:00 - 9:00
BIOMAT  
aula 8

9:00 - 10:00
CTCATAL  
aula 10

aula 7

aula 8

aula 8

TSVPROC  
aula 10

aula 8

LI2CI  
aula 4

CHMACR  
aula 9

aula 10

LABCI  
aula 10

ANALCI  
aula 3

POLCOMP  
aula 8

10:00 - 11:00
CTCATAL  
aula 10

aula 7

aula 8

aula 8

TSVPROC  
aula 10

aula 8

LI2CI  
aula 4

CHIND1  
aula 10

CHMACR  
aula 9

LABCI  
aula 10

ANALCI  
aula 3

POLCOMP  
aula 8

11:00 - 12:00
CHIND1  
aula 10

CHIND2  
aula 7

CHMACR  
aula 8

CHIND2  
aula 8

CHMACR  
aula 5

aula 10

CHIND2  
aula 8

LI2CI  
aula 4

CHIND1  
aula 10

aula 4

LABCI  
aula 10

ANALCI  
aula 1

TSVPROC  
8

12:00 - 13:00
CHIND1  
aula 10

CHIND2  
aula 7

CHMACR  
aula 8

CHIND2  
aula 8

CHMACR  
aula 5

aula 10

CHIND2  
aula 8

CTCATAL  
aula 4

aula 4

LABCI  
aula 10

10

ANALCI  
aula 1

TSVPROC  
8

13:00 - 13:30
POLEL  
aula 1

13:30 - 14:00
POLEL  
aula 1

14:00 - 15:00
CTCATAL  
laborarorio

LABCI  
laboratorio

aula 5

POLEL  
aula 5

FORIND  
10

LABCI  
laboratorio

5

FORIND  
10

POLCOMP  
aula 10

ANALCI  
aula 3

BIOMAT  
aula 10

15:00 - 16:00
CTCATAL  
laborarorio

LABCI  
laboratorio

aula 5

POLEL  
aula 5

FORIND  
10

LABCI  
laboratorio

5

FORIND  
10

POLCOMP  
aula 10

ANALCI  
aula 3

BIOMAT  
aula 10

16:00 - 17:00
CTCATAL  
laborarorio

LABCI  
laboratorio

6

POLEL  
aula 5

LABCI  
laboratorio

10

ANALCI  
laboratorio

17:00 - 18:00
CTCATAL  
laborarorio

LABCI  
laboratorio

6

LABCI  
laboratorio

10

ANALCI  
laboratorio

18:00 - 18:30